Termeni și condiții

Compania responsabilă pentru magazinul online de la adresa vasco-electronics.ro (denumit în continuare „Magazin” sau „Magazin online”) este Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. cu sediul social în Cracovia, Polonia, al. 29 Listopada 20, înscrisă în Registrul antreprenorilor de pe lângă Tribunalul Districtual pentru Cracovia Śródmieście din Cracovia, sub numărul 0000421705, numărul de identificare fiscală (NIP): PL 6772369151, adresa de e-mail contact@vasco-electronics.ro.

Definiții:

 • FORMULAR DE CONTACT și CHAT – formularul și chat-ul disponibile în Magazinul Online, care permit contactul cu Vânzătorul prin intermediul site-ului web al Magazinului Online.
 • FORMULAR DE ÎNREGISTRARE - un formular disponibil în Magazinul Online care vă permite să creați un Cont de Client.
 • FORMULAR BULETIN INFORMATIV - un formular disponibil în Magazinul Online care vă permite să vă abonați la buletinul informativ pus la dispoziție de Vânzător.
 • FORMULAR DE OPINIE - un formular disponibil în Magazinul Online sau furnizat de partenerii noștri de afaceri care vă permite să publicați opinii despre Produsele Vânzătorului.
 • FORMULAR DE COMANDĂ - un formular disponibil în Magazinul Online care vă permite să plasați o Comandă.
 • CLIENT - o entitate pentru care pot fi furnizate servicii electronice sau care intenționează să încheie sau a încheiat deja un Contract cu Vânzătorul.
 • CONSUMATOR - o persoană care efectuează o tranzacție legală, care nu are legătură directă cu activitatea sa comercială sau profesională.
 • CONT DE CLIENT - marcat cu un nume (Conectare) și parolă individuale furnizate de client, o bază de date care conține datele utilizate ale clienților, printre altele pentru a supraveghea comenzile plasate, datele de facturare și preferințele privind funcționalitățile selectate ale Magazinului.
 • ANTREPRENOR - antreprenorul este un individ, o persoană juridică sau o organizație căreia un act separat îi acordă capacitate juridică, desfășurând activitate economică.
 • TERMENI ȘI CONDIȚII - acești Termeni și Condiții care acoperă termenii de utilizare ai Magazinului Online, ca parte a furnizării de servicii electronice, și condițiile generale de vânzare dintre Client și Vânzătorul care gestionează Magazinul Online.
 • OPERATORUL CARTELEI SIM - înseamnă entitatea care furnizează cartele SIM dispozitivelor și care este direct responsabilă pentru calitatea serviciilor furnizate în acest sens, inclusiv pentru activarea sancțiunii, funcționarea corectă a cartelei, introducerea de blocări temporare sau permanente, luarea în considerare a reclamațiilor care vizează funcționarea corectă a cartelelor SIM. Operatorul cartelei SIM este Vasco Electronics LLC, cu sediul la 2232 Dell Range Blvd, Suite 245 - 3030, Cheyenne, WY 82009.
 • MAGAZIN - magazinul online al Vânzătorului disponibil la https://vasco-electronics.ro. Magazinul online vinde traducători electronici, software de traducere și accesorii electronice.
 • VĂNZĂTOR - Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. cu sediul social în Cracovia, Polonia, al. 29 Listopada 20, a intrat în Registrul de antreprenori păstrate de către Tribunalul Districtual pentru Cracovia Śródmieście în Cracovia, sub numărul 0000421705, numărul de identificare fiscală (NIP): PL 6772369151, adresa de e-mail contact@vasco-electronics.ro.
 • PRODUSE - un articol prezentat în Magazinul Online care poate fi obiectul unui contract de vânzare între Client și Vânzător. Produsele vândute în magazin sunt, de asemenea, conținut digital (pachete lingvistice) și produse cu elemente digitale, așa cum sunt definite în Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019.
 • CONTRACT DE VĂNZARE - înseamnă o vânzare efectuată în condițiile stabilite în Termeni și Condiții și în legislația aplicabilă, între Client și Vânzător.
 • PLASAREA UNEI COMENZI - înseamnă transmiterea de către Client a unei oferte de încheiere a unui Contract de Vânzare pentru Produsele care fac obiectul comenzii, specificând în special tipul și cantitatea Produselor. Comanda poate fi plasată după acceptarea acestor Termeni și Condiții.
 • ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VĂNZARE - declarație de voință care constituie încheierea contractului de Vânzare a Produselor între Client și Vânzător, specificând în special prețul, tipul și numărul Produselor. Contractul de vânzare se încheie prin confirmarea primirii Comenzii de către Vânzător și trimiterea unui e-mail cu mențiunea că Comanda a fost acceptată pentru efectuare (adică acceptarea ofertei prezentate de Client).
 1. FURNIZAREA DE SERVICII PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
  1. Condiții pentru furnizarea de servicii prin mijloace electronice
   1. Următoarele regulamente pun în aplicare principiile exprimate în DIRECTIVA 2000/31/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, în Piața internă (Directiva privind comerțul electronic).
   2. Serviciile electronice oferite de Vânzător sunt gratuite, voluntare și disponibile 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.
   3. Contractul de furnizare de servicii electronice constând în:
    1. menținerea unui cont de utilizator în Magazinul Online;
    2. trimiterea buletinului informativ;

    se încheie pe o perioadă nedeterminată de timp.
   4. Contractul de furnizare de servicii electronice constând în:
    1. furnizarea procesului de plasare a unei Comenzi în Magazinul Online;
    2. asigurarea procesului de comunicare prin intermediul formularului de contact și chat-ului;
    3. furnizarea Formularului pentru publicarea opiniilor despre Magazin sau Produse;

    este o activitate unică și expiră la desfășurarea activităților individuale.
   5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent organizarea serviciilor individuale furnizate electronic.
   6. Acceptarea acestor Termeni și Condiții și a Politicii de confidențialitate este o condiție pentru încheierea unui contract de furnizare de servicii electronice. Acceptarea Termenilor și condițiilor și a Politicii privind confidențialitatea ar trebui să fie confirmată prin bifarea casetei de selectare corespunzătoare, plasate în cadrul procesul de încheiere a contractelor pentru furnizarea de servicii electronice.
   7. Pentru a crea un Cont în Magazinul Online, Clientul trebuie să se înregistreze prin intermediul Formularului de înregistrare disponibil pe site-ul web Magazinului Online. Pentru a înregistra un Cont, este necesar să se furnizeze datele de contact de bază și o adresă de e-mail, nerespectarea acestui lucru duce la refuzul de a furniza serviciul prin mijloace electronice. După aprobarea Formularului de Înregistrare, Clientul este informat cu privire la crearea unui cont la adresa de e-mail furnizată de acesta, moment în care va fi creat Contul său. În acest moment este încheierea unui contract de furnizare de servicii electronice, constând în menținerea unui Cont în Magazinul Online. Crearea și utilizarea unui Cont este opțională, voluntară și gratuită.
   8. Pentru clienții care au creat un Cont în Magazinul Online, Vânzătorul poate vinde Produse ca parte a diferitelor campanii de vânzări limitate în timp și cantitate. Atât cantitatea de Produse disponibile, cât și durata sunt date individual pentru fiecare campanie.
   9. Serviciul de trimitere al buletinului informativ constă în trimiterea la adresa de e-mail a Clientului, un mesaj care conține informații despre Produsele sau serviciile Vânzătorului. Buletinul informativ este trimis doar clienților care s-au abonat voluntar. Contractul de furnizare de servicii electronice constând în trimiterea unui buletin informativ poate fi încheiat de orice client care își introduce adresa de e-mail, respectiv formularul de înscriere la buletin informativ disponibil pe site-ul web Magazinului Online. Încheierea contractului în domeniul de aplicare menționat mai sus este condiționată de consimțământul Clientului de a-i furniza buletinul informativ. Acceptarea se face prin bifarea casetei de selectare a creditate plasate atunci când se abonează sau se efectuează o altă acțiune echivalentă de către Client, indicând disponibilitatea de a se abona la buletin informativ. Atunci când Clientul se abonează la buletinul informativ, se încheie un contract de furnizare de servicii electronice, constând în trimiterea buletinului informativ. Clientul se poate dezabona în orice moment prin dezabonarea prin intermediul link-ului din fiecare mesaj care conține buletinul informativ sau contactându-ne la contact@vasco-electronics.ro.
   10. După selectarea Produselor și adăugarea lor în „Coș”, Clientul continuă cu plasarea Comenzii. Formularul de comandă trebuie completat cu datele de contact și adresa de e-mail. După aprobarea Formularului de Comandă, Clientul este informat cu privire la acceptarea comenzii de executare la adresa de e-mail furnizată de acesta, iar în acest moment se încheie un contract de furnizare de servicii electronice, constând în posibilitatea plasării unei Comenzi în Magazinul Online. În același timp, plasarea unei Comenzi constituie depunerea de către Client către Vânzător a unei oferte de încheiere a unui contract de vânzare a Produselor care fac obiectul comenzii.
   11. Vânzătorul oferă un formular de contact și / sau un chat pe site-ul web Magazinului Online. Clientul poate utiliza formularul de contact și / sau chat-ul pentru a trimite un mesaj vânzătorului. Utilizarea formularului de contact necesită detalii de contact de bază și o adresă de e-mail. După aprobarea Formularului de Contact sau trimiterea primului mesaj prin chat, se încheie un contract de servicii electronice , constând în activarea procesului de comunicare prin intermediul Formularului de Contact și/sau al chat-ului.
   12. Vânzătorul oferă un formular de opinie cu privire la subpaginile Produselor disponibile în Magazinul Online. Vânzătorul poate trimite, de asemenea, formularul de publicare opinie sub forma unui link care direcționează către site-urile externe. Clientul completează formularul pentru publicarea opiniilor despre conținutul opiniei individuale și subiective despre Produsele Vânzătorului. Prin aprobarea conținutului opiniei, Clientul confirmă faptul că opinia s-a bazat pe experiența sa individuală rezultată din utilizarea Produselor. Prin publicarea conținutului opiniei, Clientul își difuzează conținutul în mod voluntar și suportă toate consecințele unei astfel de divulgări. Conținutul postat nu exprimă punctele de vedere ale Vânzătorului și nu ar trebui să fie asimilat cu activitățile sale. Vânzătorul nu este un furnizor de conținut, ci doar o entitate care furnizează resurse TIC adecvate în acest scop. Contractul de furnizare de servicii electronice constând în a permite publicarea opiniilor se încheie atunci când Clientul aprobă conținutul înscris în Formular pentru publicarea unei păreri.
   13. Vânzătorul are dreptul de a bloca accesul Clientului la serviciile furnizate electronic, în cazul în care Clientul acționează în detrimentul Vânzătorului sau al altor Clienți, încalcă numele Produselor Vânzătorului, încalcă imaginea Produselor brandului Magazinului Online, încalcă legea sau prevederile Termenilor și Condițiilor, iar atunci când blocarea serviciilor de acces furnizate electronic este justificată de motive de securitate.
  2. Cerințele tehnice necesare pentru cooperarea cu sistemul TIC utilizat de vânzător
   1. Vânzătorul va face un efort pentru a se asigura că utilizarea Magazinului Online este posibilă folosind toate browserele web populare, sisteme de operare (inclusiv pe mobil) și indiferent de metoda de conexiune la Internet.
   2. Pentru a crea un Cont și a plasa o Comandă în Magazinul Online și pentru a utiliza alte servicii furnizate electronic de vânzător, este necesar ca Clientul să aibă un cont de e-mail activ.
   3. Utilizarea conținutului digital necesită deținerea de dispozitive vândute de vânzător sau utilizarea serviciilor furnizate electronic de către Vânzător. Vânzătorul nu garantează buna funcționare a conținutului digital, cu excepția dispozitivelor și/sau serviciilor furnizate electronic de către Vânzător.
  3. Metode și măsuri tehnice pentru detectarea și corectarea erorilor din datele introduse
   1. La plasarea Comenzii și până la apăsarea butonului „Comandă și plătește”, Clientul are opțiunea de a modifica datele introduse și de a modifica Produsele selectate. Verificarea, eliminarea erorilor sau corectarea Comenzii se poate face, de asemenea, contactând Vânzătorul în modurile indicate în fila “Contact”.
   2. După plasarea Comenzii la adresa de e-mail furnizată în Comandă, va fi trimisă o confirmare de primire a Comenzii, împreună cu un rezumat al Comenzii. În cazul în care se dorește corectarea unei erori, Clientul are dreptul de a corecta Comanda în termen de 12 ore de la plasarea acesteia.
  4. Condiții de reziliere a contractului de furnizare de servicii electronice
   1. Clientul poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice prin trimiterea unei declarații corespunzătoare Vânzătorului: contact@vasco-electronics.ro sau prin luarea de măsuri echivalente (de exemplu, link de renunțare).
   2. Vânzătorul poate rezilia contractul de furnizare a serviciilor electronice cu efect imediat atunci când Clientul furnizează conținut ilegal sau conținut care încalcă prevederile acestor Termeni și Condiții.
  5. Reclamații privind furnizarea de servicii electronice
   1. Vânzătorul ia măsurile necesare pentru funcționarea corectă și corectă a Magazinului Online în măsura în care rezultă din cunoștințele tehnice actuale și se angajează să înlăture orice nereguli raportate de Clienți. Reclamațiile legate de furnizarea de servicii electronice prin intermediul Magazinului Online pot fi transmise de către Client prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail următoare: contact@vasco-electronics.ro sau utilizând Formularul de contact și chat-ul.
   2. Vânzătorul va răspunde imediat la reclamație, nu mai târziu de 14 zile. Răspunsul la reclamație este trimis la adresa de e-mail furnizată de Client.
 2. VĂNZARE
  1. Condiții pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare
   1. Prețurile produselor afișate pe site-ul web al Magazinului Online sunt exprimate în RONI și includ TVA.
   2. Prețurile nu includ costurile de transport, care sunt afișate la plasarea Comenzii și confirmate suplimentar în rezumatul comenzii.
   3. Comenzile pot fi plasate prin intermediul Magazinului Online folosind Formularul de comandă, telefonic și la adresa de e-mail indicată în fila “Contact”.
   4. După citirea și acceptarea Comenzii, Vânzătorul confirmă primirea acesteia. Recepția este confirmată prin trimiterea unui e-mail cu mențiunea că Comanda a fost acceptată pentru efectuare și are statutul de „Confirmată”. Confirmarea conține toate elementele esențiale ale comenzii (o listă a Produselor cu numele, prețurile și datele clientului).
   5. De îndată ce Clientul primește un e-mail care confirmă acceptarea Comenzii pentru executare, se încheie un Contract de vânzare între Client și Vânzător, care este valabil până la îndeplinirea obligațiilor legale de către fiecare dintre părți - fără a include prevederile și regulile privind retragerea din contract și răspunderea pentru defecte (garanție).
   6. Perioada de valabilitate a comenzii plasate este de 14 zile. Dacă în acest timp Clientul nu preia comanda, nu plătește pentru aceasta, nu ia o decizie de credit pozitivă sau Magazinul nu va putea contacta Clientul pentru a finaliza comanda - Magazinul va anula comanda.
   7. Dreptul de proprietate asupra Produselor achiziționate este transferat Clientului atunci când prețul total al tranzacției este transferat în contul Vânzătorului (prețul Produselor plus orice costuri de transport și alte servicii oferite de Vânzător).
   8. Antreprenorii care doresc să primească o factură cu TVA pentru comandă sunt obligați să furnizeze date care să permită emiterea acesteia, în special numărul de identificare fiscală.
   9. După finalizarea vânzării, vânzătorul poate efectua sondaje de satisfacție legate de gestionarea procesului de vânzare. În acest scop, Vânzătorul poate furniza Clientului un formular pentru publicarea de opinii despre magazin sau un sondaj de satisfacție. Formularul poate fi creat de vânzător sau de furnizori externi de servicii. Clientul formulează o opinie cu privire la conținutul individual și subiectiv. Prin publicarea conținutului opiniei, Clientul își difuzează conținutul în mod voluntar și apreciază toate consecințele unei astfel de divulgări. Conținutul postat nu exprimă punctele de vedere ale Vânzătorului. Vânzătorul își rezervă dreptul de a raporta încălcări pe site-ul web care publică recenzii sau de a elimina o opinie dacă:
    1. conține conținut publicitar sau alt conținut comercial;
    2. conține link-uri către alte site-uri web, site-uri web aparținând Vânzătorului, în special magazine online competitive sau site-uri web care încalcă legea;
    3. conține date cu caracter personal, date de contact, adrese de e-mail etc., care nu pot fi divulgate în mod legal publicului;
    4. încalcă brevetele, drepturile de autor, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală;
    5. are conținut considerat în mod obișnuit ca vulgar, ofensând pe alții, promovând violența, ofensând sentimentele religioase sau manierele produselor;
    6. are conținut care este în detrimentul Vânzătorului sau al altor Clienți, încalcă numele Produselor Vânzătorului, încalcă imaginea Produselor mărcii Magazinului Online, încalcă prevederile acestor Termeni și condiții;
    7. este o copie a opiniei tuturor sau a unei părți a altor Clienți, a producătorului sau conține fragmente de conținut din diferite surse.
   10. În cazul în care Clientul sau o altă terță parte consideră că conținutul opiniei publicate încalcă drepturile, decența, drepturile personale, moralitatea, convingerile, sentimentele, principiile concurenței loiale, know-how-ul, secretul comercial, acesta va notifica imediat Vânzătorul cu privire la posibila încălcare. Vânzătorul, notificat cu privire la o posibilă încălcare, ia măsuri imediate pentru a elimina conținutul care încalcă drepturile de autor.
  2. Metode de livrare
   1. Livrarea Produselor are loc prin curier sau prin intermediul unui alt operator poștal. Informații detaliate despre livrări sunt disponibile pe sub-pagina magazinului “Livrări și Plăți”.
   2. Clientul selectează metoda de livrare la plasarea Comenzii.
   3. Costurile de livrare sunt indicate la plasarea Comenzii. Acestea depind de tipul de Produse și de metoda de livrare aleasă de client.
   4. În cazul în care Clientul alege metoda de plată prin transfer bancar sau plată electronică, timpul de procesare a comenzii este luat în considerare din momentul în care plata este creditată în contul bancar al Vânzătorului sau în contul de decontare al intermediarilor de plăți până la finalizarea și expedierea Produselor.
   5. În cazul în care Clientul alege metoda de plată ”plata la livrare”, timpul de onorare a comenzii este luat în considerare de la încheierea contractului de vânzare în conformitate cu termenii acestor Termeni și condiții până la finalizarea și expedierea Produselor.
   6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a exclude sau de a modifica formele individuale de plată și livrare a Produselor.
   7. Data livrării Produselor depinde de modalitatea de livrare aleasă de Client și curge din momentul în care Produsele sunt predate firmei de curierat.
   8. După livrarea coletului la destinație, Clientul trebuie să verifice starea coletului înainte de a-l colecta de la transportator. Transportatorul este obligat să stabilească imediat starea transportului și circumstanțele daunei prin intermediul unui proces-verbal.
  3. Metode de plată
   1. Vânzătorul propune metode de plată care sunt indicate în fila “Livrări și Plăți”.
   2. Vânzătorul își rezervă că formele de plată menționate mai sus pot fi modificate, dezactivate periodic sau schimbate cu alte persoane.
   3. Reclamațiile care decurg din neexecutarea sau performanța necorespunzătoare a serviciilor de plată ar trebui să fie direcționate către intermediarul de plăți corespunzător, în conformitate cu Termenii și condițiile pentru furnizarea de servicii de plată electronică ale unui anumit agent de decontare.
   4. În cazul neplății de către Client a plății până la termenul indicat în cursul plasării Comenzii, Vânzătorul poate stabili un termen suplimentar pentru efectuarea plății. Vânzătorul se poate retrage, de asemenea, din Contractul de vânzare din cauza neplății sale după termenul de plată. Declararea retragerii din Contractul de vânzare pe această bază va fi trimisă Clientului prin e-mail.
   5. Clientul este de acord cu trimiterea chitanței, facturii sau a altei dovezi legale de cumpărare prin mijloace electronice de comunicare.
  4. Vânzări în puncte fixe
   1. Vânzarea productelor poate fi, de asemenea, efectuată în puncte fixe.
   2. Punctul fix oferă posibilitatea de a face o achiziție într-unul dintre următoarele moduri:
    1. Produse disponibile la fața locului - acest mod vă permite să achiziționați Produse disponibile în depozit sau la vitrina magazinului.
    2. Produse disponibile la comandă - acest mod vă permite să achiziționați Produse care nu sunt disponibile în depozit, atunci când acestea trebuie importate de la Producător sau când Produsele urmează să fie făcute în conformitate cu specificațiile Clientului. Realizarea comenzii depinde de tipul produselor comandate și este de fiecare dată convenită cu Clientul.
   3. Clientul din magazin poate efectua o plată cu cardul, numerar sau prin intermediul unui card cadou. Cu toate acestea, vânzătorul își rezervă dreptul de a exclude temporar sau permanent formele individuale de plată în cazul vânzărilor în puncte fixe.
   4. Documentul de vânzare va fi emis pentru articolele achiziționate de Client în Magazin. Dacă Clientul dorește o factură, Clientul este obligat să furnizeze codul de identificare fiscală. Documentul de vânzare va fi furnizat Clientului în momentul achiziției sau va fi atașat la expedierea care conține Produsele achiziționate de client.
   5. Prevederile privind retragerea din contract și garanția se aplică în mod corespunzător.
  5. Dreptul de a se retrage din contract
   1. Consumatorii care au încheiat un contract de vânzare-cumpărare se pot retrage din acesta fără a oferi un motiv prin depunerea unei declarații corespunzătoare în termen de 14 zile.
   2. Termenul de retragere din Contractul de vânzare expiră după 14 zile de la data la care Clientul dobândește sau o terță parte, alta decât transportatorul, deține Produsele. Cu toate acestea, atunci când contractul se referă la prestarea de servicii, termenul de retragere din acesta expiră după 14 zile de la data disponibilității pentru începerea prestării serviciului. În cazul în care Clientul a consimțit la începerea imediată a furnizării serviciului, dreptul de retragere va expira la data serviciului (de ex., livrarea de conținut digital).
   3. Pentru a-și exercita dreptul de a se retrage din contract, Consumatorul trebuie să informeze Vânzătorul cu privire la decizia sa de a se retrage din contract printr-o declarație neechivocă la adresa de e-mail a Vânzătorului contact@vasco-electronics.ro sau utilizând formularul de retragere disponibil pe site-ul web al Vânzătorului.
   4. În cazul retragerii din contract, Vânzătorul va returna Consumatorului toate plățile primite, împreună cu costurile metodei de livrare de bază (în cazul în care transportul gratuit este disponibil, costul livrării nu este rambursabil). Returnarea se va face imediat și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care Consumatorul a informat Vânzătorul cu privire la decizia de a-și exercita dreptul de a se retrage din prezentul contract, în conformitate cu prevederile cuprinse în paragraful 6 de mai jos.
   5. Rambursarea se va face utilizând aceleași metode de plată care au fost utilizate de consumator în tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Consumatorul a fost de acord cu o soluție diferită.
   6. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza rambursarea până la primirea Produselor.
   7. Produsele achiziționate trebuie returnate la adresa furnizată de Vânzător.
   8. Consumatorul suportă costurile returnării articolelor către Vânzător.
   9. Dreptul de a se retrage din contract de către consumator este exclus în cazul în care obiectul vânzării este un articol care nu este prefabricat, fabricat conform specificațiilor consumatorului sau care servește la satisfacerea nevoilor sale individuale.
   10. În fiecare caz de retragere din contract și returnare a Produselor, Clientul este obligat să atașeze setul original de documente de Vânzare (ex. chitanța, factura).
   11. Dacă produsul primit are daune cauzate dincolo de controlul Clientului, acest lucru trebuie confirmat cu un raport de daună. Acest proces-verbal trebuie întocmit la primire (daca pachetul este deteriorat - deteriorare deschisa) sau în următoarele 7 zile de la data primirii (dacă pachetul nu este deteriorat - daune ascunse). În același timp, Clientul trebuie să informeze magazinul despre acest fapt prin e-mail la contact@vasco-electronics.ro și să atașeze raportul de daună la documentele legate de retragere.
   12. Produsele returnate trebuie să fie complete, să nu aibă urme de utilizare și să aibă ambalajul original, nedeteriorat al producătorului. Documentul de vânzare original și formularul de returnare a produsului completat și semnat trebuie să fie atașate la Produsele returnate. Cumpărătorul este obligat să asigure în mod corespunzător Produsele returnate, astfel încât să se prevină deteriorarea acestora în transport. În cazul în care Produsele livrate sunt incomplete sau au urme de utilizare care depășesc gestionarea obișnuită a articolului, Vânzătorul își rezervă dreptul de a solicita daune de la Client, în măsura permisă de legislația aplicabilă.
  6. Garanție
   1. Vânzătorul este obligat să furnizeze Consumatorului un articol fără defecte fizice sau juridice.
   2. Prevederile generale ale legii privind garanția se aplică termenilor și drepturilor Consumatorului și Vânzătorului.
   3. Vânzătorul este exonerat de răspundere în conformitate cu garanția în cazul în care produsul respectă contractul de vânzare. În special, dacă descrierea, tipul, cantitatea, deplinătatea și funcționalitatea acestuia sunt în concordanță cu descrierea de pe site-ul web al vânzătorului.
   4. Consumatorul nu își poate exercita dreptul de a se retrage din contract în temeiul garanției în cazul în care neconformitatea Produselor cu contractul este irelevantă (de exemplu, mici diferențe de culoare).
   5. Este posibil ca plângerea să nu acopere mici diferențe în ceea ce privește aspectul exterior al Produselor care rezultă din setările ecranului consumatorului, condițiile de iluminare sau alte erori comune legate de utilizarea internetului pentru a face achiziții.
   6. Plângerea ar trebui să includă: numele și prenumele consumatorului, tipul de neconformitate constatat și o descriere a acesteia, o fotografie a Produselor reclamate, dacă este posibil, și o solicitare relevantă de a aduce produsele la condiția conformă cu contractul. Notificarea se va trimite prin e-mail la adresa contact@vasco-electronics.ro.
   7. Vânzătorul va răspunde la plângerea Consumatorului fără întârzieri nejustificate și fără inconveniente nejustificate pentru consumator.
   8. După examinarea reclamației (atât pozitive, cât și negative), Vânzătorul returnează Produsele pe cheltuiala sa direct consumatorului. În cazul în care Produsul nu este colectat de către Consumator și este returnat la sediul Vânzătorului, Vânzătorul va contacta Consumatorul prin telefon sau la adresa de e-mail furnizată în reclamație, informându-l cu privire la posibilitatea de a trimite din nou pe cheltuiala Consumatorului. Consumatorul are la dispoziție 30 de zile pentru a colecta Produsele returnate sau pentru a depune o declarație de reexpediere. După depășirea acestui termen, Produsele returnate sunt trimise la unitatea logistică a Vânzătorului, care are dreptul să perceapă costurile de depozitare ale Consumatorului și în absența spațiului de depozitare pentru eliminarea Produselor pe cheltuiala și riscul Consumatorului. În cazul înstrăinării, Vânzătorul va rambursa consumatorului prețul de achiziție, deducând costul depozitării și eliminării.
   9. Operatorul cartelei SIM este responsabil pentru funcționarea cartelelor SIM în dispozitiv, inclusiv activarea corectă a cartelei SIM, funcționarea corectă a cardului, introducerea de încuietori temporare sau permanente și transmiterea datelor.
  7. Garanția producătorului
   1. Toate produsele disponibile în Magazin sunt acoperite de o garanție a producătorului de 24 de luni. Conținutul și termenii garanției sunt disponibili AICI.
   2. Garanția nu se aplică în cazul deteriorării cauzate de utilizarea necorespunzătoare, întreținerea incompatibilă cu instrucțiunile de funcționare sau uzură. De asemenea, garanția nu acoperă daunele cauzate de inundații, strivire, căderi, supratensiuni electrice și incendii.
 3. DISPOZIȚII FINALE
  1. Date personale
   1. Administratorul datelor cu caracter personal ale clienților este Vânzătorul.
   2. Datele cu caracter personal ale Clientului sunt prelucrate de către Vânzător în măsura în care este necesar pentru a efectua comanda și a furniza servicii prin mijloace electronice, adică pentru a stabili, modela conținutul, schimba sau înceta relația legală dintre Client și Vânzător.
   3. Înainte de a plasa o comandă, Clientul trebuie să citească conținutul acestor Termeni și condiții. La plasarea unei Comenzi, Clientul va fi rugat să accepte prevederile acestor Termeni și Condiții și Politica de confidențialitate prin intermediul funcționalității casetei de selectare furnizate.
   4. Vânzătorul se asigură că datele cu caracter personal ale Clienților sunt securizate în mod corespunzător și că formularele de comandă și înregistrare utilizate pentru a trimite aceste informații sunt protejate de protocolul de securitate SSL, în urma căruia procesul de transmitere a datelor este criptat.
   5. La prelucrarea datelor cu caracter personal, Vânzătorul protejează datele cu caracter personal ale Clienților împotriva achiziționării și modificării acestora de către persoane neautorizate.
   6. Clientul are dreptul de a accesa datele sale cu caracter personal și dreptul de a le corecta.
   7. Reglementări detaliate privind Politica de confidențialitate sunt disponibile pe pagina web a magazinului Vânzătorului.
  2. Drepturi de autor

   Toate graficele, fotografiile, conținutul și descrierile Produselor prezentate în Magazinul Online sunt proprietatea Vânzătorului și nu pot fi modificate, copiate și distribuite fără consimțământul Vânzătorului.

  3. Diverse
   1. Acordurile încheiate prin intermediul Magazinului Online sunt încheiate în temeiul legislației din Polonia. Dispozițiile dreptului polonez ar trebui aplicate în sensul cel mai larg posibil, cu excepția cazului în care dispozițiile obligatorii ale dreptului local nu permit o astfel de posibilitate.
   2. Conținutul Termenilor și condițiilor a fost mai întâi redactat în limba poloneză și apoi tradus în alte limbi. În cazul unor litigii de interpretare, versiunea poloneză are o importanță decisivă.
   3. Orice litigii apărute între Vânzător și Client vor fi soluționate mai întâi pe cale amiabilă prin negocieri reciproce. În absența unui acord reciproc cu privire la litigii, problema va fi soluționată de instanța de jurisdicție generală.
   4. Vânzătorul informează Clientul cu privire la posibilitatea de a utiliza metode extrajudiciare de soluționare a litigiilor. În zona de revendicări ale consumatorilor, informații și proceduri detaliate sunt disponibile de la avocatul poporului cu competentă la nivel local în cazul consumatorilor, în cadrul inspectoratelor provinciale ale inspecției comerciale sau pe: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
   5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prevederile acestor Termeni și Condiții, în timp ce se obligă să publice un text uniform al Termenilor și Condițiilor în Magazinul Online cu indicarea datei de intrare în vigoare a modificărilor, precum și prin trimiterea unei note despre modificările aduse la adresa de e-mail a Clientului.
   6. Modificările aduse Termenilor și Condițiilor se aplică atât Vânzătorului, cât și Clientului din momentul publicării modificărilor în Magazinul Online. Modificările aduse Termenilor și Condițiilor nu vor încălca în niciun fel drepturile clienților care utilizează Magazinul Online înainte de data intrării în vigoare a modificărilor, în special, acestea nu vor afecta comenzile plasate și / sau implementate. Ordinele acceptate pentru executare sunt supuse Termenilor și Condițiilor în vigoare la momentul plasării comenzii.
   7. Formularea și descrierile utilizate pentru a defini funcționalitățile individuale ale Magazinului Online utilizate în aceste regulamente, inclusiv, în special, numele și descrierile butoanelor, pictogramelor și pictogramelor, pot fi modificate în echivalent. O astfel de modificare nu constituie o modificare a acestor Termeni și condiții.
   8. Conținutul acestor Termeni și Condiții este disponibil pe site-ul: https://vasco-electronics.ro/termeni-si-conditii. Termenii și condițiile pot fi înregistrate, achiziționate și reproduse în orice moment prin imprimarea acestora, salvarea acestora pe un suport adecvat sau descărcare de pe site-ul web în format PDF și salvarea acestora în memoria computerului.