Politica de confidențialitate

Protecția Datelor Personale

În legătură cu punerea în aplicare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului General de Protecție a Datelor adoptat la data de 27 aprilie 2016 de către Parlamentul European, cu privire la protecția persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor personale și mișcarea liberă a respectivelor date (denumit în continuare ”GDPR”), aș dori să vă informez cu privire la faptul că aveți următoarele drepturi legate de procesarea datelor dumneavoastră personale de către Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. Vasco Electronics își are sediul oficial în Kraków, al. 29 Listopada 20, Polonia.

Controlor Date Personale

Controlorul datelor dumneavoastră personale este Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. cu sediul social în Kraków, Polonia, la al. 29 Listopada 20, 31-401 Kraków.

Ne puteți contacta prin poșta electronică: gdpr@vasco-electronics.com.

Datele dumneavoastră personale vor fi procesate în următoarele scopuri:

 • evaluarea serviciului și prestarea serviciului – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera b) din GDPR (necesare pentru încheierea și/sau executarea unui contract);
 • luarea în considerare a unei plângeri – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera b) din GDPR (necesare pentru încheierea și/sau executarea unui contract);
 • trimiterea notificărilor e-mail despre mesajele din panoul clientului – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera f) din GDPR (interese justificate urmărite de către controlorul de date personale); interesele justificate ale Societății includ notificarea clientului cu privire la pașii efectuați în legătură cu prestarea unui serviciu pentru a utiliza serviciul mai confortabil;
 • contactele telefonice cu privire la prestarea serviciului – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera a) din GDPR (consimțământ);
 • emiterea unei facturi și îndeplinirea altor cerințe care decurg din prevederile legii de impozitare – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera c) din GDPR (necesare pentru respectarea obligației legale la care este supusă Societatea);
 • depozitarea interogărilor neachitate – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera f) din GDPR (interese justificate ale controlorului de date personale); interesele justificate ale Societății includ dobândirea de noi clienți și prestarea unui număr mai mare de servicii;
 • acordarea reducerilor – în temeiul Articolului 6 par. 1 litera a) din GDPR (consimțământ);
 • stabilirea, exercitarea sau apărarea creanțelor juridice – în temeiul Articolului 6 par. 1 litera f) din GDPR (interese justificate urmărite de către controlorul de date personale); interesele justificate ale Societății includ protecția proprietății Societății;
 • posesia arhivelor și dovezilor, pentru a asigura informații care pot fi utilizate pentru a demonstra realitatea – în temeiul Articolului 6 par. 1 litera f) din GDPR (interese justificate urmărite de către controlorul de date personale); interesele justificate ale Societății includ posesia informațiilor care sunt impuse spre exemplu de către autoritățile de stat;
 • scopuri analitice, printre altele analizele datelor colectate în mod automat utilizând site-ul, inclusiv cookies – în temeiul Articolului 6 par. 1 litera a) GDPR (consimțământ) și Articolului 6, par. 1 litera f) din GDPR (interese justificate urmărite de către controlorul de date personale); interesele justificate ale Societății includ colectarea informațiilor cu privire la activitățile utilizatorilor;
 • administrarea site-ului – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera f) din GDPR (interese justificate ale controlorului de date personale); interesele justificate ale Societății includ administrarea eficientă a site-ului;
 • încărcarea comentariilor pe site – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera a) din GDPR (consimțământ);
 • utilizatorii care adaugă opinii despre servicii – în temeiul Articolului 6 par. 1, litera a) din GDPR (consimțământ).

Vă puteți retrage oricând consimțământul cu condiția ca respectiva retragere să nu afecteze legalitatea procesării pe baza consimțământului înainte de retragere.

Furnizarea datelor personale este voluntară, cu toate acestea:

 • furnizarea unor date cum ar fi numele și adresa de email este necesară pentru evaluarea serviciului și încheierea contractului (prestarea serviciului va fi imposibilă fără respectivele date);
 • furnizarea unor date cum ar fi numele, adresa de email, numărul comenzii este necesară pentru soluționarea plângerilor și în cazul unei rambursări monetare - de asemenea, furnizarea adresei de reședință și numărul contului bancar (fără astfel de date, plângerea nu poate fi soluționată și rambursarea nu se poate efectua);
 • furnizarea unor date cum ar fi numele și prenumele, denumirea societății, sediul social, codul fiscal este necesară pentru emiterea unei facturi pentru servicii și decurge din prevederile legislației (facturile nu se pot emite fără astfel de date);
 • furnizarea unor date cum ar fi numele și adresa de email este necesară pentru acordarea unei reduceri pentru serviciile viitoare (reducerea nu se poate acorda fără astfel de date);
 • În cazul livrării comenzii către anumite țări - este necesar să oferiți numărul de identificare pentru a expedia comanda (fără a oferi numărul de identificare va fi imposibilă expedierea comenzii către anumite țări).

Destinatarii datelor

Datele dumneavoastră personale pot fi divulgate curierilor, avocaților, furnizorilor de servicii de plată, societății gazdă, societății de contabilitate, societății de asigurare, societății care gestionează sistemul ERP, societatea implicată în managementul de servicii clienți, în plus, putem, de asemenea fi obligați, spre exemplu pe baza prevederilor legislației, să divulgăm datele dumneavoastră personale entităților publice și private.

Utilizarea datelor cu caracter personal pentru luarea automată a deciziilor

În cazul în care vă dați consimțământul menționat la punctul 5 din politica privind cookie-urile de pe site-ul web vasco-electronics.ro, datele dvs. personale pot fi utilizate pentru luarea automată de decizii, inclusiv profilarea, în scopuri publicitare.

Transferurile de date personale țărilor terțe sau organizațiilor internaționale

Operatorul de date cu caracter personal nu vă transferă datele cu caracter personal către organizații internaționale.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate de către Operatorul de Date cu Caracter Personal către țări din afara Spațiului Economic European (care include Uniunea Europeană, Norvegia, Liechtenstein și Islanda), adică către entități precum Google LLC, Facebook Inc, Twitter Inc.

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către entități din afara SEE are loc pe baza consimțământului dvs. sau în măsura necesară pentru realizarea acordului încheiat.

Dorim să vă informăm că, în cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt transferate către entități din afara SEE, există riscul ca țările în care aceste entități își au sediul social să nu ofere un nivel echivalent de protecție a datelor dvs. personale cu cel acordat de GDPR.

Cu toate acestea, pentru a asigura cel mai înalt nivel posibil de protecție a datelor dvs. cu caracter personal, în relațiile noastre cu entități din afara SEE folosim și clauze contractuale standard privind protecția datelor cu caracter personal, aprobate de Comisia Europeană.

Durata de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate în următoarele perioade:

 • durata contractului — cu privire la datele personale procesate în sensul încheierii și executării unui contract;
 • pe o perioadă de 3 ani sau 10 ani + 1 an — cu privire la datele personale procesate pentru a stabili, exercita sau apăra cererile (lungimea perioadei depinde dacă ambele părți sunt sau nu antreprenori);
 • pe o perioadă de 6 luni — cu privire la datele personale care sunt colectate în timpul evaluării serviciului și contractul nu a fost finalizat imediat, spre exemplu, procesarea în sensul încheierii viitoare a unui contract;
 • pe o perioadă de 5 ani — cu privire la datele personale procesate pentru a îndeplini cerințele fiscale;
 • până la momentul retragerii consimțământului sau atingerii țelului de procesarea, dar nu mai târziu de 5 ani — cu privire la datele personale procesate cu consimțământ;
 • până la momentul depunerii unei contestații în vigoare sau atingerii țelului de procesare, dar nu mai târziu de 5 ani — cu privire la datele personale procesate în temeiul intereselor justificate ale controlorului de date personale sau în scopuri de marketing;
 • până când nu mai sunt în vigoare sau expiră, cu toate acestea, nu mai târziu de 3 ani — cu privire la datele personale procesate în principal în scopuri analitice, în legătură cu utilizarea cookie-urilor și administrarea site-ului.

Informații despre drepturile în legătură cu procesarea datelor personale

Aveți dreptul de a vă accesa datele personale, de a solicita corectarea datelor, ștergerea acestora și limitarea procesării acestora, de a transfera datele și de a depune contestație împotriva procesării datelor.

Puteți solicita executarea datelor dumneavoastră în următoarea manieră la adresa de email: gdpr@vasco-electronics.com.

Cererea ar trebui să conțină datele care să ne permită să vă identificăm în mod expres.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere implicată în protecția datelor personale - la Oficiul de Informații, în cazul în care decideți că datele dumneavoastră personale sunt procesate contrar legii.

Politica cookie pe site-ul vasco-electronics.ro

Informații generale

Titularul site-ului este Vasco Electronics Góralski Group S.K.A. cu sediul în Kraków, Polonia, denumit în continuare “Magazinul”.

Respectăm dreptul la confidențialitate al utilizatorilor Magazinului care funcționează în numele: vasco-electronics.ro. Adoptăm măsuri organizatorice și tehnice pentru a preveni intervenirea părților terțe în confidențialitatea utilizatorilor noștri.

Nivel de protecție

Scopul nostru este de a asigura nivelul de protecție care decurge din regulamentele legale aplicabile:

 • Regulamentul 2016/679 al Parlamentului și Consiliului European din data de 27 aprilie 2016 cu privire la protecția persoanelor fizice în legătură cu procesarea datelor personale și mișcarea liberă a respectivelor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR),
 • Legea din data de 18 iulie 2002 privind prestarea serviciilor prin mijloace electronice,
 • Legea din data de 16 iulie 2004 - Legea privind telecomunicațiile.

Achizițiile din magazinul nostru sunt securizate cu protocolul SSL, care este un standard special de transmitere a datelor criptate. Ca parte a site-ului magazinului nostru, plasăm link-uri prin care puteți accesa alte site-uri web. În timpul utilizării site-ului web al magazinului, pentru a-și îmbunătăți funcționalitatea, prin intermediul linkurilor furnizate, cookie-urile de la alți furnizori de servicii, de exemplu: Facebook, Twitter, Google, pot fi plasate pe dispozitivul dvs.

Politicile de confidențialitate și condițiile de utilizare a cookie-urilor create de entitățile indicate nu se află sub controlul magazinului. Vă recomandăm ca înainte de a utiliza alte site-uri web să citiți atât politicile de confidențialitate, cât și condițiile de utilizare a cookie-urilor, în special:

Glosar

 • Cookie – informațiile salvate pe calculatorul unui utilizator de către Magazin care pot fi citite de către Magazin atunci când calculator este conectat din nou la Magazin.
 • Înregistrare sistem – informațiile de pe calculatorul unui utilizator care sunt transmise de calculator la fiecare conectare. Înregistrarea la sistem poate conține o serie de date, ex. număr IP care face posibilă determinarea locației dispozitivului.
 • Adresa IP – un număr individual care este alocat fiecărui calculator conectat la Internet. Poate fi static sau dinamic în funcție de modul în care este alocat unui dispozitiv (în mod permanent sau temporar).
 • Adresa URL – un detector de resurse de internet, cel mai adesea în contextul unei adrese a unei pagini de internet. Adresa unei pagini de internet se bazează pe un format URL.

Colectarea datelor

Noi stocăm cererile de server care sunt recunoscute prin adresele URL și care fac referire la:

 • adresele IP ale dispozitivului terminal,
 • denumirea stației utilizatorului în cazul în care identificarea este posibilă prin protocolul http,
 • numele de utilizator furnizat în timpul procesului de autorizare,
 • ora cererii,
 • prima linie a cererii http,
 • codul de răspuns http, volumul de date trimise de către server,
 • link-ul la care se face referire al adresei URL al paginii de internet vizitate anterior în cazul în care utilizatorul a fost redirecționat către Magazin de către un server intern,
 • informații cu privire la navigatorul utilizatorului,
 • informații cu privire la erorile din timpul tranzacțiilor.

Datele nu permit identificarea directă a persoanelor care intră în Magazin.

Magazinul nu colectează automat informații cu excepția informațiilor cuprinse în cookie-uri.

Puteți oricând schimba setările de confidențialitate ale navigatorului dumneavoastră.

Cum?

Apăsați mai jos, vom explica pas cu pas.

Politica cookie

Site-ul nostru utilizează cookie-uri, în conformitate cu Articolul 173 din Legea din data de 16 iulie 2004 - Legea privind telecomunicațiile. Cookie-urile sunt datele IT, cele mai comune fișiere text, care sunt stocate în dispozitivul terminal al utilizatorului. Acestea conțin, de obicei, denumirea paginii de internet de pe care au venit, durata stocării acestora și un număr.

Utilizăm următoarele tipuri de cookie:

 • cookie-uri de sesiune – stocate pe dispozitivul terminal până când utilizatorul se deconectează sau iese din Magazin,
 • cookie-uri permanente – stocate pe dispozitivul terminal pentru o perioadă determinată în parametri sau până când utilizatorul le șterge,
 • cookie-uri de performanță – conțin informații despre modul în care este utilizat Magazinul,
 • cookie-uri necesare – necesare pentru îndeplinirea corectă a unei comenzi,
 • cookie-uri funcționale – ”reținerea” setărilor utilizatorilor și personalizarea serviciului,
 • propriile cookie-uri – plasate de către Magazin,
 • cookie-uri externe – venind de pe un alt site decât Magazinul.

Fișierele cookie externe sunt utilizate în scopuri publicitare, dar numai dacă vă dați consimțământul. Neacordarea unui astfel de consimțământ nu afectează negativ funcționarea site-ului web al Magazinului.

Aceste fișiere nu conțin informații care permit identificarea utilizatorilor și nu fac posibilă determinarea datelor personale ale utilizatorilor. Puteți schimba domeniul de aplicare a datelor colectate prin ajustarea setărilor navigatorului pe care îl utilizați. Pentru a ajusta setările în mod adecvat la nevoile dumneavoastră și pentru a schimba condițiile de stocare sau primire a cookie-urilor, recomandăm selectarea opțiunii ”Help” al unui anumit navigator.

Pentru a schimba setările de confidențialitate ale navigatorului dumneavoastră:

Informații despre opțiunea de schimbare a setările cookie ale celor mai comune navigatoare:

Google Chrome:

Apăsați pe un meniu (colțul din dreapta sus), Fila Setări > Avansate. La Fila ”Confidențialitate și Securitate”, apăsați Setări conținut. La fila ”Cookies”, următoarele setări de cookie pot fi schimbate: ștergerea cookie-urilor, blocarea cookie-urilor în mod implicit, permiterea cookie-urilor în mod implicit, păstrarea cookie-urilor și pagina de internet până la ieșirea din navigator, permiterea sau blocarea cookie-urilor pentru un site specific.

Internet Explorer 6.0 si 7.0:

În meniul navigatorului (colțul din dreapta sus): Unelte > Opțiunea Internet > Confidențialitate, butonul Site-uri. Selectați nivelul cu slide-ul și confirmați schimbarea cu butonul OK.

Mozilla Firefox:

În meniul navigatorului: Unelte > Opțiuni > Confidențialitate. Activează căsuța Firefox va: ”utiliza setările individualizate pentru istoric”. Selectarea sau nu, a căsuței Acceptă cookies se decide asupra cookie-urilor.

Opera:

În meniul navigatorului: Unelte > Preferințe > Avansate. Selectarea sau nu, a căsuței Cookies se decide asupra cookie-urilor.

Safari:

În lista derulantă a Safari, selectați Preferințe și apăsați pe pictograma Securitate. Nivelul de securitate se selectează aici din câmpul ”Acceptă cookie”.

Mai multe informații despre cookie-uri se pot găsi pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie sau în secțiunea ”Ajutor” din meniul navigatorului.

Fiecare utilizator poate seta nivelul de confidențialitate și tipul de cookie

Controlorul utilizează cookie-uri pentru a colecta informațiile cu privire la utilizarea Magazinului de către Utilizatori. Cookie-urile permit în special:

 • menținerea sesiunii Utilizatorului (după conectare), prin urmare Utilizatorul nu este obligat să introducă din nou conectarea și parola la fiecare sub pagină a Magazinului,
 • ajustarea Magazinului la nevoile Utilizatorului, crearea statisticii de vizualizare,
 • verificarea activității utilizatorului pe website, inclusiv determinarea dacă utilizatorul este sau nu un robot- ca parte a mecanismului reCAPTCHA furnizat de Google.

ReCAPTCHA funcționează prin implementarea unui algoritm care analizează activitatea utilizatorului luând o captură de ecran din fereastra browserului utilizatorului.Dacă activitatea este considerată mecanică (ca activitatea unui robot),aceasta este marcată de sistem.

reCAPTCHA colectează și analizează informațiile următoare:

 • modelele utilizatorului,
 • numărul de clicuri făcute de utilizator pe pagină sau de atingeri pe aplicație,
 • răspunsurile în Limba Browserului Utilizatorului la la câmpurile cu întrebări,
 • informații CSS,
 • pluginuri instalate în browser,
 • adrese IP ce erau anterior recunoscute ca “persoane” de cookie-uri.

Întrebările și plângerile cu privire la Politica de confidențialitate se pot trimite la adresa: contact@vasco-electronics.ro.

Entitatea care plasează cookie-uri pe dispozitivul terminal al Utilizatorilor și care are acces la cookie-uri este operatorul Magazinului vasco-electronics.ro, cu sediul social la următoarea adresă:

Vasco Electronics Góralski Group S.K.A.
al. 29 Listopada 20,
31-401 Cracovia
Polonia

Cookie